WINGS

Det er ikke mangel på mat som hindrer antallet fugleflokker til å utvikle seg, men mangelen på trygge hulrom. Det kan løses ganske enkelt ved å sette opp flere reirbokser. WINGS fuglehus tilbyr variasjoner.

Mange av fuglene som avler i hull, har vanskelig for å finne passende steder å avle. Dette skyldes hovedsakelig at mange skoger drives veldig intenst og ikke bærekraftig. Gamle og syke trær blir felt og fjernet. Men det er nettopp disse trærne, som har de naturlige hullene og sprekker som unge trær mangler.

Mange hager og parker mangler også naturlige hekkemuligheter for fugler som hekker i hull. Det er flere måter å lindre fuglenes boligmangel. Dels ved å ikke hugge ned gamle trær, og delvis ved å sette opp reirbokser.

Designers motivasjon: Det er vanskelig å være fugl!

Fugler er viktige medlemmer av mange økosystemer og spiller en viktig rolle for å holde balansen i naturen. De hjelper med å kontrollere skadedyr og fungerer som pollinatorer.

WINGS produkt-informasjon

Design René Hougaard / ARDE
Kombinasjon med 3 kasser i ulike størrelse og integrert insektshotell: Artikkel 5833-900/901 med fotplate (A) eller for nedstøp (C). Vekt: 51 kg
Bred fuglekasse: Artikkel 5824-904 Vekt: 18 kg
Høy fuglekasse: Artikkel 5825-904 Vekt: 10 kg
Fugle- og insektskasse Artikkel 5826-904 Vekt: 10 kg
2 meters monteringsstolpe Artikkel 5827-900/901 A/C
3 meters monteringsstolpe Artikkel 5828-900/901 A/C
Stor fotplate/fot D700 mm for 2 meter stolpe Artikkel 5829-900/901 Vekt: 45 kg

Velg modell