Å bevare vårt
biologiske mangfold

Byparker og grøntområder representerer viktige naturtyper, og Vestre undersøker hvordan vi kan få større biologisk mangfold i urbane områder gjennom smart møbeldesign og vegetasjonsintervensjoner. Vi presenterer Vestre Habitats!

Å stoppe tapet av biologisk mangfold globalt

En million arter av dyr, planter og sopp er nå truet med utryddelse. Biomangfold er viktig for alt liv på jorden fordi det bidrar til stabile økosystemer. Naturmangfoldet kan bevares gjennom mer kunnskap og vern.

Det går an å redde natur

Vi vil arbeide for økt kunnskap og bevisstgjøring og ønsker å snu den negative trenden med bidraget vårt: funksjonelle og smarte designmøbler som beskytter naturlige prosesser, for eksempel nedbrytning i død ved. En tilsynelatende livløs tømmerstokk skjuler et myldrende univers av mikroskopiske arter og levesteder.

Urban biodiversity

Vestre Habitats DECAY EDGE - LEAF - WINGS

Vestre Habitats HOUSE

Vestre Habitats LOG

Vestre Habitats PILE

Vestre Habitats DECAY EDGE - LEAF - WINGS

Produktoversikt

DECAY EDGE

DECAY EDGE er en kombinasjon av kompost og plantekasse. Den gjør det mulig å skape levende mikrohabitater ut av en kombinasjon av materialer, som stein, tre, organisk materiale, jord, ulike planter og vannelementer. Slik lager man et miljø hvor små skapninger både kan gjemme seg og finne mat.

HOUSE

HOUSE-benkene gjør det mulig å arrangere en eller flere tømmerstokker og grener i en organisert stabel, slik at man kan sitte på benken og følge med på den langsomme nedbrytningsprosessen.

LEAF

LEAF er et insektshotell designet for å skaffe insekter et hjem midt i byen. Produktets form er basert på et stilisert blad. Designet er minimalistisk og har samtidig en skulpturell karakter som lett kan plasseres både alene eller i grupper.

LOG

LOG-benken gjør det mulig å arrangere en eller flere tømmerstokker og grener i en organisert stabel, slik at man kan sitte på benken og følge med på den langsomme nedbrytningsprosessen.

PILE

Med PILE benk kan hauger med overskuddsmateriale i form av større steiner og grus enkelt plasseres i små steinrøyser.

WINGS

Det er ikke mangel på mat som hindrer antallet fugleflokker til å utvikle seg, men mangelen på trygge hulrom. Det kan løses ganske enkelt ved å sette opp flere reirbokser. WINGS fuglehus tilbyr variasjoner.

Opplev produktene

I Vestre har vi alltid designet og utviklet nye møbelløsninger rundt brukeren. I løpet av en testperiode skal vi undersøke om vi lykkes med å skape attraktive og trygge boliger for titusenvis av nye, mangfoldige beboere: Sopp, insekter, bakterier, småkryp og hullrugende fugler. Alle er velkomne!

Dette skal vi oppnå

Fem utfordringer der Vestre Habitats kan være med på å gjøre en forskjell:

 • 1

  Vi er antakelig på vei mot den sjette masseutryddelsen av natur og biologisk mangfold i jordens historie. Det trengs flere områder som gir plass til biologisk mangfold.

 • 2

  Et stort biomangfold avhenger av varierte områder. Byer kan bidra til dette gjennom å la natur være natur og at planter, dyr og sopp får tid og rom til å gjennomføre hele livssykluser.

 • 3

  For at vi skal ta vare på naturen, må vi se at vi lever i den, og lære om den. Folk må også få lære om den naturen som er liten, rotete og i nedbryting.

 • 4

  Mange insektgrupper opplever nedgang som følge av mangel på leveområder og mat. To viktige årsaker er at det har blitt mindre artsrikt kulturlandskap og dødt trevirke.

 • 5

  For å kunne hindre en sjette masseutryddelse må vi har mer kunnskap og engasjement og flere handlingsalternativer. Vestre Habitats er starten på et langsiktig arbeid for å sikre at det finnes biologiske mangfold i nabolaget og byrommet.

Visste du at...?

Visste du at...

...i verdens skoger finner vi 80 prosent av det biologiske mangfoldet.

Visste du at...

...av de mer enn 80 000 treartene i verden er det under 1 prosent som er undersøkt for mulige bruksområder.

Visste du at...

...mikroorganismer og virvelløse dyr er helt nødvendige for økosystemene, men fremdeles vet vi lite om bidragene fra disse gruppene. Dessuten blir nøkkelrollen deres sjeldent anerkjent.

Visste du at...

...hele 80 prosent av menneskene som bor i distrikter i utviklingsland, bruker tradisjonell plantebasert medisin som grunnleggende helsehjelp.

Visste du at...

…én million arter står i fare for å bli utryddet innen 2050.

Vår felles oppgaveplan

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan. Vestre Habitats tar utgangspunkt i mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn og 15 Livet på land.

Utforsk Vestres bærekraftsrapport.