Bergen botaniske hage

Fra 2022 er vi gang med forskningsprosjektet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Avdeling for naturhistorie og Bergen botanisk hage på Milde.

Alexander Qual, designer og partner i Rethink Studio, Heidi Lie Andersen, førsteamanuensis botanikk ved UiB, Berit Gehrke, seksjonsleder for Universitetshagene UiB, Kristin Lien Aa, MATTAK og Marianne Preus Jacobsen, prosjektleder i Vestre AS. Foto: Rugen André M. Njøtøy/Fanaposten

Det finnes få eller ingen studier som viser hvilke insekter, fugler, småkryp og arter som tar inn på menneskeskapte boliger – habitater – i parker og byrom. Nå lanseres et tverrfaglig samarbeid og forskningsprosjekt som for første gang tar i bruk eDNA (Environmental DNA) for å identifisere arter og effekten over flere år.

Prosjektet har fått navnet BoBie og er en del av et større prosjekt, som også involverer tilrettelegging for fugl i urbane områder, samt utprøving av spesialtilpassede utemøbler for etablering av habitat i parker o.l. hvor det biologiske mangfoldet i utgangspunktet er fraværende. BoBie har mottatt oppstartstøtte av Miljødirektoratet.

Samarbeidspartnere er Universitetet i Bergen (UiB), La Humla Suse og Vestre AS, med møbelserien Vestre Habitats. Serien har som målsetting å bevare det biologiske mangfoldet i byene og nabolaget, og er vinner av 2022 Danish Design Award.

Produkter

DECAY EDGE

DECAY EDGE er en kombinasjon av kompost og plantekasse. Den gjør det mulig å skape levende mikrohabitater ut av en kombinasjon av materialer, som stein, tre, organisk materiale, jord, ulike planter og vannelementer. Slik lager man et miljø hvor små skapninger både kan gjemme seg og finne mat.

HOUSE

HOUSE-benkene gjør det mulig å arrangere en eller flere tømmerstokker og grener i en organisert stabel, slik at man kan sitte på benken og følge med på den langsomme nedbrytningsprosessen.

LEAF

LEAF er et insektshotell designet for å skaffe insekter et hjem midt i byen. Produktets form er basert på et stilisert blad. Designet er minimalistisk og har samtidig en skulpturell karakter som lett kan plasseres både alene eller i grupper.

LOG

LOG-benken gjør det mulig å arrangere en eller flere tømmerstokker og grener i en organisert stabel, slik at man kan sitte på benken og følge med på den langsomme nedbrytningsprosessen.

PILE

Med PILE benk kan hauger med overskuddsmateriale i form av større steiner og grus enkelt plasseres i små steinrøyser.

WINGS

Det er ikke mangel på mat som hindrer antallet fugleflokker til å utvikle seg, men mangelen på trygge hulrom. Det kan løses ganske enkelt ved å sette opp flere reirbokser. WINGS fuglehus tilbyr variasjoner.

Her finner du oss

Bergen botaniske hage er vitenskapelige samlinger av levende planter. Plantene brukes i undervisning, forskning, bevaring, formidling og rekreasjon.