PILE

Med PILE benk kan hauger med overskuddsmateriale i form av større steiner og grus enkelt plasseres i små steinrøyser.

Flere steinhauger vil være et godt bidrag til byens natur. De kan hjelpe med å merke nivåforskjeller eller være romdelende elementer som skaper skalaforskjeller i parker, som ofte er ensartede og flate.

Små steinrøyser skaper forskjeller i lys, temperatur og fuktighet. De lagrer solvarmen, noe som kommer godt med for varmekjære insekter og krypdyr.

Designers motivasjon: Uorden med vilje

Bruddstykker av murstein er ofte krittholdig. Hvis man bruker bruddstykker i terrengdyrking og dekker dem med næringsfattig jord,
skaper man fine biotoper for planter i lysutsatte, kalkholdige og næringsfattige områder.

PILE Bench iscenesetter en haug med materialer plassert i naturen –

bygge stiger og skape flere kalkrike områder.

Vestre Habitats PILE

PILE produkt-informasjon

Design René Hougaard / ARDE
Modell 5816-900/901 A/C 5816A eller 5816C
Materiale Varmforsinket stål (901) + evt polyesterpulverlakk (900) - lakkert

Velg modell