HOUSE

HOUSE-benkene gjør det mulig å arrangere en eller flere tømmerstokker og grener i en organisert stabel, slik at man kan sitte på benken og følge med på den langsomme nedbrytningsprosessen.

Gamle trær representerer kontinuitet. De er svært viktige for å bevare et biologisk mangfold, ettersom de er bolig for mange og sjeldne insekter, sopp, lav, moser og planter. Mange fugler og flaggermus trenger hule trær for å hekke og avle neste generasjon, og fugler trenger rasteplasser.

Designers motivasjon: Forråtnelse er viktig; beholde gamle trær og død ved.

Døende trær og dødt trevirke gir viktige leveområder for naturens nedbrytere, som sopp, bakterier og en rekke virvelløse dyr, som igjen er mat for insekter, som igjen blir spist av fugler og dyr.

Vestre Habitats HOUSE

HOUSE produkt-informasjon

Design René Hougaard / ARDE
Modell 5826-900/901
Modell 5836-900/901
Materiale Varmforsinket stål (901) + evt polyesterpulverlakk (900) alle RAL Classic-farger